ลักษณะการจัดงาน
O2O online to offline experience

วันที่ 11.11 offline

- Thai highlights speakers
- Press
- VIP guest
- ท่านทูตประเทศ จีน เยอรมัน ญีปุ่น
สหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

วันที่ 11.11 online จากทั่วโลก

- 40 speakers from around the world
- Consumers
- Partners

MEDICAL CANNABIS FOR TREATMENT

CANNABIS CULTIVATION AND INNOVATION

CANNABIS FOR RETREATMENT AND WELLNESS

CANNABIS LAW, REGULATION AND INVESTMENT

The Global Medical Cannabis and Herbs Forum in Asia

MEDICAL CANNABIS FOR TREATMENT

กัญชาทางการแพทย์​กับการรักษาโรคที่สำคัญ

ตัวแทนหมอจากทั่วโลก ที่ได้รับเชิญมาเป็น Guest speaker กว่า 40 ผู้เชี่ยวชาญ​ ที่จะมาแชร์ ความรู้ประสบการณ์ทางการรักษาโรคต่างๆ โดยใช้กัญชา เช่น การรักษามะเร็ง การรักษาความเจ็บปวดด้วยกัญชา การรักษาโรคลมชัก พาคินสัน เป็นต้น

MEDICAL CANNABIS FOR TREATMENT

กัญชาทางการแพทย์​กับการรักษาโรคที่สำคัญ

ตัวแทนหมอจากทั่วโลก ที่ได้รับเชิญมาเป็น Guest speaker กว่า 40 ผู้เชี่ยวชาญ​ ที่จะมาแชร์ ความรู้ประสบการณ์ทางการรักษาโรคต่างๆ โดยใช้กัญชา เช่น การรักษามะเร็ง การรักษาความเจ็บปวดด้วยกัญชา การรักษาโรคลมชัก พาคินสัน เป็นต้น

CANNABIS
CULTIVATION AND
INNOVATION

การปลูกกัญชาทางการแพทย์
และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่า

ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูก การสกัด และนวัตกรรมเพื่อการสร้างมูลค่าทางด้านกัญชาเพื่อการแพทย์ จากทั่วโลก จะมาสร้างความรู้ในการปลูก การสกัด และทำอย่างไรผลผลิตทางด้านกัญชาจึงจะให้สาร CBD ที่สูง และมีคุณภาพ

CANNABIS FOR
RETREATMENT AND WELLNESS

กัญชาทางการแพทย์ เพื่อการชะลอวัย
(anti-aging) และการพักผ่อนหย่อนใจ

กัญชาทางการแพทย์ เพื่อการป้องกันรักษาและการชะลอวัย เพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้ยืนยาวขึ้น มีภูมิต้านทานที่ดีขึ้น และ ที่สำคัญ กัญชาที่สามารถใช้สร้างเป็น ambience หรือการสร้างบรรยากาศ สำหรับการพักผ่อน หย่อนใจที่ดี

CANNABIS LAW,
REGULATION AND INVESTMENT

กัญชาทางการแพทย์กับความรู้ด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และ การลงทุนในประเทศไทย

ข้อควรรู้ด้านการกฎหมายสำหรับการเริ่มธุรกิจทางด้านกัญชาเพื่อการแพทย์ และการลงทุนในประเทศไทย

เริ่มต้นเดินทางสายกัญชาด้วยความรู้ด้านกฎหมาย และผลตอบแทนการลงทุน
Copyright © 2021 GLOBAL HUB OF MEDICAL CANNABIS AND HERBS. All rights reserved.